FUSA TURLAG

TUR TIL GJØNAKVITINGEN AVLYST

Ut frå ei heilskapsvurdering blir fellestur til Gjønakvitingen søndag 16. september avlyst. Sikkerheita må vere i høgsetet på slike turar. Det er meldt regn store delar av dagen, og turen går over stein og fjell, og vått fjell kan vere glatt. I tillegg er det forventa at skylaget vil ligge rundt 600 m.o.h., noko som kan føre til dårleg sikt. Det er lett å kome vekk frå gruppa når det er tåke. Det å ikkje sjå noko, er heller ikkje så kjekt. Vi vil at denne turen skal vere ei god oppleving for dei som blir med. 

Turen blir ikkje flytta til eit anna tidspunkt denne hausten, men bli gjerne med på neste fellestur til Kråkenos søndag 30.september!

Med vennleg helsing

Simen Soltvedt, turleiarVelkommen til Fusa Turlag. Vi arrangerer turer for liten og stor. Vi vonar du blir med oss på tur.

Turar 2018

Ingen kommende aktiviteter.